Spotkanie z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską

Z inicjatywy Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój oraz we współpracy z realizatorami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w dniu 16 października 2018r. nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w bardzo interesującym i pouczającym spotkaniu z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-IIIGim. Z pierwszą grupą Pani Wesołowska rozmawiała o zasadach poprawnego zachowania się i o przestrzeganiu norm społecznych, które dla tej części przedstawiane były obrazowo za pomocą prezentacji. Dzieci miały również okazję na zadawanie pytań.

Tematyka spotkania z uczniami starszymi była poważniejsza, a wynikała z wieloletniego doświadczenia Pani Sędzi w sprawach karnych prowadzonych wobec osób nieletnich. Posługując się przykładami z życia zawodowego Pani Wesołowska uświadamiała naszym uczniom zasady ich odpowiedzialności karnej, która obejmuje młodzież już od 17. roku życia. Poruszono tematykę cyberprzemocy, wymuszania, uzależnień i nadmiernego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Pani Sędzia zaproponowała również, aby dzieci w klasach spróbowały zdefiniować pojęcie demoralizacji, tak aby zrozumieć kto może być nią zagrożony. Ponadto prowadząca spotkanie zaproponowała, aby uczniowie zorganizowali w szkole tzw. kącik prawny, w którym do specjalnej skrzynki, dzieci mogłyby wrzucać swoje pytania lub refleksje dotyczące niejasnych dla nich spraw, takich których nie rozumieją, albo na które nie znajdują odpowiedzi. Celem takiego działania miałoby być zasygnalizowanie osobom dorosłym istnienia problemów, o których dzieci boją się lub nie potrafią rozmawiać. W tym miejscu Pani Sędzia zaapelowała do słuchaczy, aby mieli świadomość, że tylko od ich rozumnego podejścia do życia zależy, czy nie wejdą w konflikt z prawem.

Oba spotkania z pewnością nie wyczerpały wszystkich zagadnień, o jakich w bardzo ciekawy sposób mówiła Pani Wesołowska, i które interesowały wielu uczniów – ci bardziej zainteresowani tematyką prawną mogli zadawać Pani Sędzi pytania.

Na zakończenie uczniowie mogli sobie zrobić klasowe zdjęcia z zaproszonym gościem.

JK

 

Comments are closed.