Podsumowanie szkolnego konkursu matematycznego

,, Łamigłówki mądrej główki”

W dniu 29 kwietnia br. zespół nauczycieli matematyki podsumował wyniki wszystkich pięciu ,,mini” konkursów szkolnego konkursu matematycznego ,, Łamigłówki mądrej główki”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań matematycznych, kreatywności w myśleniu oraz stworzenia warunków do pożytecznego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego.

W konkursie w całym roku szkolnym udział wzięło 36 uczniów z klas IV-VIII, z czego aż 12 uczestników oddało rozwiązania z każdego ,,mini’ konkursu. Wśród tych uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują Ci, którzy rozwiązywali wszystkie zestawy zadań bezbłędnie i uzyskali największą możliwą ilość punktów. Są to:

Alex Mrotek (4b), Jakub Rudziński (5b), Sebastian Mędrzak (5c), Paula Rakowska – Sissuh (6b), Rita Bałuch (6c), Aleksandra Manowska (7b).

Uczniowi Ci uzyskują cząstkowa ocenę celującą z matematyki ( z rangą 5) oraz dylom wraz z upominkiem za zdobycie maksymalnej ilości punktów w konkursie.

Pozostali uczestnicy konkursu w zależności od ilości zdobytych punktów otrzymają ocenę cząstkową bardzo dobrą ( z rangą 5 lub 2 ). Informację o ilości uzyskanych punktów uczestnicy mogą otrzymać bezpośrednio u swojego nauczyciela matematyki.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy pomysłowości i wytrwałości w pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymają również dodatnie punkty z zachowania za udział w konkursie.

Zespół nauczycieli matematyki

SP w Goczałkowicach – Zdroju

Comments are closed.