Ocenianie zachowania

Wyciąg ze Statutu Szkoły – paragraf 38.

Comments are closed.