ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”.

Zgodnie z nową podstawą programową od roku szkolnego 2017/18 nauka

programowania stała się obowiązkowym elementem edukacji wczesnoszkolnej.

Jest to krok w kierunku dostosowania systemu kształcenia do dynamiki zmian

zachodzących w świecie.

„Zaprogramuj przyszłość” to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia.

W ramach realizacji projektu Pani Elżbieta Beczała, Pani Grażyna Kwaśny, Pani Jolanta Szczygieł oraz Pani Magdalena Kościelniak będą uczestniczyły w szkoleniach stacjonarnych, indywidualnych spotkaniach mentorskich z trenerem, webinariach, a następnie przeprowadzą cykl zajęć dla grupy uczniów z klas 1-3.

Agnieszka Niwińska

Comments are closed.