Tradycyjny sad

Wraz z kończącym się rokiem szkolnym kończy się także rozpoczęty we wrześniu projekt edukacyjny realizowany przez klasę 6b „Tradycyjny sad”. Celem operacji było propagowanie i ratowanie dawnych odmian drzew owocowych oraz stworzenie pulmonologicznej mapy drzew owocowych /odmiany sprzed 1960 roku/ w naszej miejscowości i ich umiejscowienie na tle podobnych w naszym kraju.  Współpracowaliśmy w tym zakresie z „Ogrodami u Kapiasa”. Nieocenioną pomocą była współpraca merytoryczna i opieka fachowca – Pani Katarzyny Kapias, która przeprowadziła specjalne szkolenie dotyczące hodowli, uprawy i  opieki nad zasadzonymi odmianami drzew i krzewów. Wcześniej gospodarstwo „U Kapiasa” nieodpłatnie przekazało na rzecz projektu potrzebne materiały: drzewa i krzewy odmian szlachetnych, rośliny towarzyszące – kiwi, borówki kaukaskie, krzewy goi oraz wszelkie potrzebne zabezpieczenie – ziemię kwiatową i ogrodową, podpórki, wiązania. W przedostatnim dniu nauki bohaterowie projektu – cała klasa szósta zostali zaproszeni na zwiedzanie ogrodów „U Kapiasa” wraz  z zajęciami w poszczególnych ogrodach i degustacją lodów, będącą uwieńczeniem i uroczystym zakończeniem projektu w tym roku szkolnym.

Projekt nie mógłby się odbyć także bez pomocy zaangażowanych Rodziców i opiekunów uczniów i uczennic klasy szóstej. Szczególne podziękowania należą się p. Mendrok, która w trakcie „długiego weekendu” majowego wybrała i zakupiła potrzebne do wymalowania ścian garażu, będącego zapleczem na sprzęt i materiały, a jednocześnie ozdobą i tłem sadu przyszkolnego, farby i materiały.  Bezinteresownie pomogła także córce – uczestniczce projektu w całkowitym odnowieniu ścian garażu i nowym pomalowaniu ich w tonacji odpowiadającej bryle budynku szkoły. Ścianę młodzież ozdobiła rysunkami przedstawiającymi ich własną wizję sadu. Projekt ten nie powstałby także bez olbrzymiej pomocy Przewodniczącego Rady Rodziców, p. A. Maćkowskiego. Bez jego wsparcia zarówno mentalnego, słów zachęty i optymizmu, jak i materialnego – sfinansowanie zakupu wszelkich potrzebnych materiałów malarskich – dzieło nie byłoby dziełem, a zaledwie projektem zamysłu organizatorów. Dzięki Radzie Rodziców nowy blask zyskał garaż, otoczenie sadu i budynku sali gimnastycznej. Projekt zyskał także dotację z Banku Ochrony Środowiska na prowadzenie i realizację projektu „Tradycyjny sad”, o czym informuje tabliczka na ścianie naszego ogrodu.

Za wszelką pomoc, pozytywne nastawienie, dodawanie odwagi i zachęcanie do działania na rzecz przyrody, lokalnej społeczności i nas wszystkich wszystkim uczestnikom projektu, mecenasom, sponsorom, sympatykom, ale przede wszystkim klasie 6b serdecznie dziękuję.

Opiekun  – nauczyciel przyrody SP nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju

J.Lis

Comments are closed.