Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Dni Otwarte

  1. Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Pszczynie 03.07.2018(11.30)wyjazd
  2. III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie
  3. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (Samochodówka) – 13.03.2018
  4. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie – 05.04.2018

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – rok szkolny 2018/2019

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Załączniki:

  1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019.

 

Comments are closed.