Prelekcja dla rodziców

W ramach działań profilaktycznych dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Goczałkowicach Zdroju w dniu 23 listopada br. została zorganizowana prelekcja. Jej  celem   było zapoznanierodziców ze specyfiką mechanizmów uzależnienia od czynności ze szczególnym nastawieniem na korzystanie z nowych mediów (komputera, sieci, tebleta, telefonu). Rodzice również mieli możliwość poznania zagrożeń z jakimi dziecko/młody człowiek może spotkać się w sieci. Prowadzący w oparciu o przykłady (z doświadczenia w pracy terapeutycznej) starali się ukazać w sposób szczegółowy (gry, Facebook, pornografia, nowe narkotyki, handel ludźmi, e-narkotyki itp.) ukazując konsekwencje takich zagrożeń. Prelekcja miała na celu również wyposażenie rodziców w konkretne narzędzia mogące pomóc w kontroli i ochronie swoich dzieci (np. lista programów do kontroli rodzicielskiej, regulamin korzystania z komputera itp.). Wśród poruszanych zagadnień terapeuta ukazał na czym polega terapia osób uzależnionych od czynności. Część z tych informacji można wykorzystać podczas swojego korzystania z mediów. W trakcie prelekcji szczególną uwagę prowadząca poświęcała ukazaniu czynników chroniących, z których jednym z najistotniejszych jest relacja rodzic – dziecko.

 

Marcela Kanafek-Lewandowska

Comments are closed.