„Nowe narkotyki, dopalacze, substancje testowane na ludziach, czyli na Tobie”

W dniu 6 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju we wszystkich klasach siódmych odbyły się warsztaty pod tytułem „Nowe narkotyki, dopalacze, substancje testowane na ludziach, czyli na Tobie”

Łącznie w zajęciach uczestniczyło 80 uczniów. Warsztaty zostały przeprowadzone przez
p. Wojciecha Piszczek oraz p. Agnieszkę Mika, terapeutów z Katowickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”. Założeniem zajęć są działania profilaktyczne zmierzające do uświadomienia młodzieży zagrożeń płynących z brania środków odurzających. Głównym celem warsztatów jest ukazanie młodzieży jak rozwija się mechanizm uzależnienia. Ponadto zwrócono uwagę na rozwijanie swoich zainteresowań, pasji aktywnie spędzając wolny czas.

Z naszych obserwacji wynika, iż młodzież chętnie brała udział w ćwiczeniach zadaniowych, dzięki którym miała możliwość lepszego przyjrzenia się samemu sobie, a także nabywania wiedzy potrzebnej w przyszłości w dokonywaniu właściwych wyborów (bycia trzeźwym). Uczniowie z ciekawością podejmowali się zadań, bo dzięki nim mogli nabywać umiejętności sprawczości i decyzyjności w realizowaniu własnych zainteresowań. Warsztaty pouczyły też młodzież jak cienka jest granica między trzeźwym życiem, a uzależnieniem, ukazały zasłyszane opinie o faktach i mitach, które związane są z narkotykami, a których nie można traktować jako pewniki. Uczniowie podsumowując zajęcia wydali bardzo pozytywne opinie i zadeklarowali chęć udziału w tego typu warsztatach i formach pracy w grupie rówieśniczej.

Marcela Kanafek-Lewandowska

Comments are closed.