Monitorowanie jakości powietrza w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi stało się priorytetem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach wdrażanie Planu działań krótkoterminowych.

Do grup wrażliwych ludności zalicza się przede wszystkim dzieci i młodzież gdyż to one spędzają na powietrzu najwięcej czasu. Organizm dziecka będąc w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych, ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy.

Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych oraz astmę.

W związku z powyższym szkoła nasza będzie codziennie monitorowała stan jakości powietrza w naszym rejonie i informowała o tym fakcie dzieci w ramach działań profilaktycznych.

Biorąc pod uwagę wiek naszych odbiorców postanowiliśmy w prosty sposób przekazywać te wiadomości. Na dwóch tablicach samorządu uczniowskiego w budynku A i B pojawiły się gazetki z buźkami w różnym kolorze.

Zielona buźka informuje dzieci o bezpiecznym stężeniu substancji w powietrzu. Dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie przebywać na świeżym powietrzu. Wszystkie zaplanowane spacery ,lekcje na zielonych salach gimnastycznych mogą się odbyć, dzieci podczas dużych przerw mogą przebywać na boisku szkolnym, sale można wietrzyć.

Pomarańczowa buźka jest ostrzeżeniem. Normy zostały przekroczone i należy zachować ostrożność. Stosować krótkie przewietrzanie pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia. Wszelka aktywność fizyczna i  zabawy na powietrzu powinny być ograniczone.

Czerwona buźka to stan alarmowy. Unikać  przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia. Wszelka aktywność fizyczna i  zabawy na powietrzu powinny być wstrzymane do zakończenia alarmu. Zakaz odbywania lekcji wychowania fizycznego na podwórku, zakaz wypuszczania uczniów na dużych przerwach na boisko szkolne.

Dobro naszych podopiecznych i ich zdrowie to również nasz priorytet.

 Pamiętajmy, że o jakości powietrza decydujemy również my dorośli.

Zastanówmy się zanim cokolwiek spalimy w naszych piecach.

 „Nie wypalaj w piecu śmieci bo tym trujesz swoje dzieci”

Izabela Pryszcz-Wilczek

 

Comments are closed.