ENGLISH ESCAPE ROOM

Uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły już po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w English Escape Room – Angielskim Pokoju Zagadek zorganizowanym w bibliotece szkolnej. Ta nietypowa lekcja przygotowana została z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Renaty Matuszczak-Machały w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum w maju 2017. Innowacja jest pokłosiem szkoleń nauczycieli języka angielskiego w ramach programu Erasmus+, a jej celem jest uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, zwiększenie motywacji do nauki języka wśród uczniów, wzrost zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych oraz językiem angielskim a także zastosowanie takich metod pracy, które integrują i wykorzystują wiedzę z zakresu języka obcego oraz innych dziedzin nauki w praktyczny sposób. „Escape room” to gra, w której uczestnicy są zamknięci w określonym pomieszczeniu, a ich zadaniem jest wydostać się z niego w ograniczonym czasie  rozwiązując szereg różnorodnych zagadek. Gra wymaga dużego zaangażowania wszystkich uczestników  i  jest doskonałym narzędziem do budowania i wykorzystania pracy zespołowej.

Pierwszy English Escape Room, „UK is OK”, zorganizowany w czerwcu 2017 zawierał zadania z języka angielskiego, zadania matematyczno-logiczne, językowo-geograficzne oraz zagadki dotyczące literatury i kultury Wielkiej Brytanii. Druga edycja, zorganizowana w roku szkolnym 2017/2018 zatytułowana była „USA is OK” i poza zadaniami językowymi, matematycznymi, geograficznymi i literaturoznawczymi obejmowała też zagadki z wiedzy ogólnej o Stanach Zjednoczonych. Trzecia edycja, zorganizowana w ostatnich dniach bieżącego roku szkolnego, obejmowała ogólną wiedzą kulturoznawczą krajów anglojęzycznych.  Zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie edycje gry okazały się dla uczniów zarówno atrakcyjną zabawą jak i praktyczną nauką. Uczestnicy escaperoom mieli szansę zastosować posiadaną wiedzę w sytuacji praktycznej i świetnie współpracowali w grupie angażując się w przedsięwzięcie na każdym etapie 45-minutowej lekcji. Wszystkie kilkuosobowe grupy, szybciej lub wolniej znalazły rozwiązania poszczególnych zadań i odniosły sukces wydostając się z biblioteki. Jak pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników zabawy, taka forma lekcyjna przypadła wszystkim do gustu a uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w tak urozmaiconych lekcjach języka angielskiego.

Comments are closed.