Stypendium naukowe

Stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniowi:

  1. szkoły podstawowej, który na koniec semestru uzyskał średnią ocen powyżej 5,3 i otrzymał zachowanie wzorowe.
  2. klas gimnazjalnych, który na koniec semestru uzyskał średnią ocen powyżej 5,0 i otrzymał zachowanie wzorowe.

Stypendium zostaje przyznane na wniosek wychowawcy klasy.

Comments are closed.