Regulamin uroczystości szkolnych

REGULAMIN ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

  1. O ILE TO MOŻLIWE NIE ŁĄCZYMY DWÓCH ETAPÓW EDUKACYJNYCH NA UROCZYSTOŚCIACH ORGANIZOWANYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ( OSOBNO I-III , IV-VI)
  2. NA SALĘ KLASA WCHODZI I WYCHODZI Z NAUCZYCIELEM PEŁNIĄCYM NAD NIĄ OPIEKĘ.
  3. ZA DYSCYPLINĘ UCZNIA W TRAKCIE UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ODPOWIADA NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA. W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI W TYM DNIU NAUCZYCIEL WSKAZANY W DZIENNIKU ZASTĘPSTW. KRZESŁA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW SĄ USTAWIANE PRZY KLASIE NAD KTÓRĄ PEŁNIĄ OPIEKĘ. POZOSTALI NAUCZYCIELE( nie mający swojej klasy) SĄ PRZYDZIELENI  DO POMOCY NAUCZYCIELOM WYCHOWAWCOM.
  4. Z SALI PO UROCZYSTOŚCIACH NAJPIERW WYCHODZĄ GOŚCIE POTEM KLASY Z OPIEKUNAMI W KOLEJNOŚCI SIEDZENIA OD TYŁU. 
  5. PRZY ORGANIZACJI NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ KONIECZNOŚĆ ŁATWEGO DOJŚCIA DO MIKROFONU LUB EWENTUALNEGO OPUSZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ.
  6. NA UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO ZOSTAJĄ WRĘCZONE TYLKO NAGRODY : WÓJTA, DYREKTORA I DLA STYPENDYSTÓW. POZOSTAŁE NAGRODY WRĘCZA WYCHOWAWCA W KLASIE.
  7. PO WYSTĘPIE SWOJĄ APROBATĘ OKAZUJEMY TYLKO POPRZEZ BRAWA ( nie ma potrzeby tupania, skandowania czy gwizdania).

Comments are closed.