O ewakuacji

Goczałkowice-Zdrój, 15.11.2017

  Na podstawie par 7 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010r Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony ppoż  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

w dniu 16 listopada 2017 na 4 godzinie lekcyjnej przeprowadzono próbną ewakuację uczniów z wszystkich budynków.

Celem ćwiczeń było przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia.

Założeniem ćwiczeń było rozeznanie czy podczas próbnej ewakuacji wszyscy  wiedzą, co mają robić – czy  znają swoje obowiązki, zasady postępowania, czy potrafią współpracować ze sobą.

Wnioski:

Ćwiczenia przebiegały prawidłowo, wszyscy opuścili zabudowania w  czasie  2, 56 min.

Informacja o przeprowadzonych ćwiczeniach została odnotowana w dziennikach lekcyjnych.

Comments are closed.