Między nami Ślązokami

25 listopada 2016r. w naszej szkole, jak co roku, zorganizowano Szkolny Konkurs Gwarowy „Między nami Ślązokami”. Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas I-III.

Każdy z uczestników konkursu zaprezentował jeden utwór napisany gwarą.

Jury postanowiło nagrodzić uczniów w trzech kategoriach:

w kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Franciszek Blokesz

w kategorii klas drugich:

I miejsce- Zuzanna Radziszewska-Waliczek

II miejsce – Kornelia Płoskonka

III miejsce – Hanna Młodzik

w kategorii klas trzecich:

I miejsce – Mateusz Kotas

II miejsce – Maja Skipioł

III miejsce – Amelia Kędzior

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za przygotowanie repertuaru. Dziękujemy Jury, w składzie którego zasiedli: Eugeniusz Machoń, Magdalena Kozik-Orlicka oraz Danuta Abramowicz-Heczko.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Organizatorzy

Gabriela Król i Katarzyna Sekta


Jak co roku uczniowie klas młodszych brali udział w szkolnym konkursie gwarowym pt. „Między nami Ślązokami”. Każdą klasę reprezentowało po dwóch uczniów, którzy „godali” i  rozumieli gwarę śląską.
Konkurs przygotował zespół regionalny-uczniów klasy trzeciej „b” i trzeciej „c”, którym opiekują się Wychowawczynie: Gabriela Król i Katarzyna Sekta. Zespołowi  towarzyszy Pan akordeonista Grzegorz Paszek. Nagrody ufundowała Rada Rodziców naszej Szkoły.
H.Ś.

Comments are closed.