Konkurs Gwarowy

W dniu 30.10.2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Gwarowy „Między nami Ślązokami” dla klas 1-3. Wzięło w nim udział  18 uczniów. Repertuar uczestników konkursu obejmował fragmenty prozy lub utwory poetyckie. Jak co roku nasi uczniowie, chętnie wzięli udział
w konkursie. Przygotowywali się pod okiem wychowawczyń jak również swoich rodziców.  Ocenie jury podlegały: wątek folklorystyczny zawarty w tekście, gwara wygłaszanego tekstu, sposób prezentacji tekstu i jego interpretacja. W czasie obradowania komisji i oczekiwania na wyniki Zespół Regionalny pod okiem p. Gabrieli Król i p. Katarzyny Sekty zaprezentował przygotowany specjalnie na ten dzień program artystyczny. Uczniowie z Zespołu Regionalnego tańczyli i śpiewali śląskie utwory w rytm muzyki akordeonu, przy akompaniamencie
p. Grzegorza Paszka. Pani Gabriela Król opowiedziała śląską gwarą swoją przygodę
z dzieciństwa. W końcu nadeszła chwila ogłoszenia wyników, uczniowie gromkimi brawami nagrodzili najpierw wszystkich uczestniczących a następnie przedstawiono zwycięzców:

W kategorii klas pierwszych:

            I miejsce zdobył Florian Bałuch z klasy Ia

            II miejsce zdobyła Antonina Dzida z klasy Id

            III miejsce zdobył Kamil Sojka z klasy Ic

W kategorii klas drugich:

            I miejsce zdobył Franciszek Blokesz z klasy IIa

W kategorii klas trzecich:

I miejsce zdobyła Kinga Gibas z klasy IIIc,

II miejsce zdobyła Zuzanna Waliczek – Radziszewska z klasy IIIc

III miejsce zdobyła Zofia Sędłak z klasy IIId

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć udziału w konkursie, Rodzicom
i Wychowawcom trud włożony w przygotowanie dzieci. Dziękujemy również Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu.

Nigdy nie wstydźmy się mowy naszych ojców a właściwie już dziadków.

Jolanta Szczygieł

Comments are closed.