Darowizny

Dziękujemy Przyjaciołom szkoły za podarowanie ziemi i cebulek kwiatów wiosennych na Święto Pożegnania Lata.

Comments are closed.