Dając, zyskujesz

Wolontariat – czy warto pomagać?

Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju zakończyła realizację projektu „Dając zyskujesz – zdobywanie różnorakich kompetencji poprzez wolontariat” sfinansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.Projekt miał na celu kształtowanie aktywnych postaw społecznych wśród młodych ludzi poprzez angażowanie ich w pracę o charakterze wolontariatu. Wypowiedzi uczniów biorących udział w projekcie oraz opinie ich rodziców świadczą o tym, że cel został osiągnięty. Uczniowie dostrzegli potrzebę angażowania się w pomoc dla potrzebujących, zobaczyli sens pracy charytatywnej i uwierzyli w to, że ich działania mogą mieć wpływ na otaczające ich środowisko. Wizyty w różnych ośrodkach znajdujących się w okolicy Goczałkowic-Zdroju odwiedzonych podczas realizacji projektu, pozwoliły na nawiązanie współpracy, którą mamy nadzieję kontynuować, włączając młodzież naszej szkoły w różne akcje charytatywne. Wierzymy, że się to uda, ponieważ w szkole już od dawna prężnie działa sekcja wolontariatu, a realizowany projekt dodatkowo pomógł zaszczepić w młodzieży chęć pomagania innym.


Projekt Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w goczałkowickiej szkole

W dniach 18-23 września 2017 dziesięcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju oraz grupa uczniów z litewskiej szkoły Vilniaus r. Paberzes „Verdenes” gimnazija wzięła udział w wyjeździe do Szczyrku w ramach realizacji projektu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Dając, zyskujesz – zdobywanie różnorakich kompetencji poprzez wolontariat. ”Głównym założeniem projektu jest kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw społecznych i szerzenie idei wolontariatu. W tym celu uczniowie odwiedzili kilka placówek w okolicy.

Pierwszego dnia gimnazjaliści pojechali do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, gdzie przekazano zebraną wcześniej w szkole karmę dla zwierząt.Młodzież rozmawiała także z pracownikiem schroniska oraz mogła zobaczyć w jakich warunkach mieszkają tam zwierzęta. Drugiego dnia odwiedziliśmy Nadleśnictwo Bielsko, gdzie wysłuchaliśmy wykładu o tym jak należy dbać o tereny leśne i zamieszkujące w nich zwierzęta. Złożono także kilka budek dla ptaków.

W środę obie grupy odwiedziły Goczałkowice-Zdrój, gdzie spotkały się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy omówili  sposoby angażowania się w pomoc na rzecz lokalnej społeczności. Następnie w Szkole Podstawowej nr 1 wysłuchano prelekcji na czym polega praca pedagoga szkolnego.

We współpracy ze Szpitalem Uzdrowiskowym dla Dzieci „Stokrotka” uczniowie naszej szkoły oraz szkoły litewskiej przedstawili program artystyczny dla uczniów z sanatorium. Dowiedzieli się także jak wygląda praca w sanatorium i zostali oprowadzeni po budynku. Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji mogli skorzystać z goczałkowickiego basenu.

W czwartek uczniowie odwiedzili starsze osoby w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie po raz kolejny przedstawili program artystyczny i porozmawiali z mieszkańcami. Mieli także okazję obejrzeć ośrodek i posłuchać o jego funkcjonowaniu. Kolejna wizyta odbyła się w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach. Dyrektor ośrodka opowiedział uczniom o życiu w domu dziecka oraz oprowadził ich po ośrodku.

W piątek uczniowie wybrali się sprzątać szlaki na Skrzycznem oraz spotkali się z założycielami Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom. Wysłuchali prelekcji na temat działalności ośrodka. Pomimo niesprzyjającej aury, uczniowie wybrali się sprzątać szlaki na Skrzycznem. Dzięki uprzejmości Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku mogli wyjechać i zjechać ze szczytu nowo otwartą kolejką.Oprócz wyjazdów uczniowie brali udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych, podczas których rozmawiali na temat potrzeby pracy charytatywnej oraz poznawali kulturę, zwyczaje polskie i litewskie.

Projekt będzie nadal kontynuowany poprzez działania odbywające się na terenie szkoły. Jak dotąd pokazał potrzebę angażowania się w wolontariat i możliwość współpracy z organizacjami na terenie i w okolicach Goczałkowic.

 

Opis działań na stronie Facebook – PRZEJDŹ 🙂

Poniżej można zobaczyć filmik przedstawiający działania w projekcie:

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej
nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Comments are closed.