SZKOLNE MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

1. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju,
Współpraca- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach- Zdroju,

Współpraca- Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach- Zdroju.

2. Data  i miejsce zawodów: 6 grudnia 2019 r., Kryta Pływalnia ,,Goczuś”, basen 15 metrowy dla uczniów klas 1, basen 25 metrowy dla uczniów klas 2-3.

3. Czas trwania zawodów: 8:00- 11:15.

4. Cele zawodów:
popularyzacja pływania wśród dzieci,
kształtowanie sprawności ogólnej od najmłodszych lat szkolnych,
rozwijanie zasad zdrowej- sportowej rywalizacji,
zaprezentowanie umiejętności pływackich wynikających z realizacji programów nauki pływania,
zachęcenie do mikołajkowej zabawy.

5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów:
Sędzia główny zawodów- pan Ireneusz Gibas,
Starter- kol. Eugeniusz Machoń,
Sekretarz- kol. Grażyna Kwaśny, Weronika Dziubek, Jolanta Szczygieł,
Prowadząca- Joanna Furczyk,
Pomoc: siostra Katarzyna Gulczas, 10 uczniów z klasy 6a,
Opieka nad uczniami: kol. Katarzyna Sekta, Halina Ślisz, Iwona Jóźwik, Elżbieta Beczała, Izabela Kowalska, Renata Lejawka, Gabriela Król, Barbara Stasicka, 3 rodziców z klasy 3a.

6. Przewidziane nagrody: medale dla zwycięzców, dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów, słodkie upominki.

7. Konkurencje:
uczniowie klas pierwszych dystans 15 metrów dowolnym sposobem z podziałem na dziewczynki i chłopców; start dowolny,
uczniowie klas drugich dystans 25 metrowy: na piersiach lub grzbiecie; start dowolny,
uczniowie klas trzecich dystans 50 metrowy: dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy (prawo startu w dwóch stylach),
wyścig sztafetowy klas trzecich: 3 uczniów + 1 nauczyciel wybrany drogą losowania.

8. Sprawy bezpieczeństwa i porządku zawodów:
Wychowawcy klas do dnia 3.12.2019 r. dostarczają organizatorowi zawodów pisemną zgodę od rodziców na udział dziecka w zawodach.
Wszystkie zespoły klas 1-3 przechodzą z dziećmi na teren basenu, zajmują miejsce na ławeczkach, przy kasach podajemy stan liczebny grupy, wchodzimy bez pasków.
Uczniowie pływający mają odpowiedni strój do pływania.
Uczniowie kibicujący ubrani są w strój gimnastyczny, wejście na basen wyłącznie w klapkach.
Każdy zespół przygotowuje własny transparent.
Za bezpieczeństwo w szatni odpowiadają wychowawcy klas.
Na terenie pływalni obowiązuje regulamin odpowiedniego zachowania i bezpieczeństwa.
O każdej dolegliwości zdrowotnej w trakcie zawodów informujemy w trybie natychmiastowym.
Przed zawodami każdy wychowawca przeprowadza pogadankę na temat bezpieczeństwa na sportowym obiekcie.

Przebieg zawodów:

1.      Godz. 8:00 wejście na basen.

2.      Godz. 8:10 zajęcie miejsca na ławeczkach przez dzieci niepływające, pływacy- rozgrzewka na lądzie.

3.      Godz. 8:15 uroczyste otwarcie zawodów przez panią Dyrektor mgr Beatę Smolarek oraz pana Kierownika GOSiR Radosława Jelenia.

4.      Godz. 8:30- 9:30 wyścigi uczniów klas pierwszych basen 15m.

5.      Godz. 9:30- 10:50 wyścigi uczniów klas drugich, trzecich basen 25m, sztafety.

6.      Godz. 11:15- wręczenie medali i dyplomów, zakończenie zawodów.

Podany czas rozpoczynania konkurencji i zakończenia zawodów jest orientacyjny, zależny od liczby zgłoszonych zawodników!

Comments are closed.