Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

 1. Celem konkursu jest:
 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień plastycznych;
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
 • Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

4. Warunki konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju

2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:

a. uczniowie kl. I-III,

b. uczniowie kl. IV-VI,

c. uczniowie kl. VII-VIII

3. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych i naturalnych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.

4. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową.

5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 1. Ocena i nagrody
  1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
  2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

           6. Termin

Wykonane prace prosimy składać do 20.12.2019 do s. Katarzyny Gulczyńskiej SDS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.01.2020 roku.

Comments are closed.