Konkurs “ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ŚWIĘTY UŚMIECHNIĘTY”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

 1. Cele konkursu

 • Celem konkursu jest przedstawienie sylwetek świętych – wzorów do naśladowania, którzy kierując się miłością do Boga i ludzi osiągnęli pełnię człowieczeństwa, a także pobudzenie wyobraźni twórczej dziecka oraz poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności osób, które wielokrotnie wpłynęły na losy jednostek i całego świata.
 1. Uczestnicy
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI SP 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
 1. Zasady
 • Uczeń wybiera jednego błogosławionego lub świętego, szuka informacji o nim i jego działalności oraz dzięki zebranym wiadomościom tworzy portret świętego lub błogosławionego, umieszczając w tle charakterystyczne dla tej osoby symbole czy sceny z życia. Proszę wkomponować w pracę imię i nazwisko wybranej postaci.
 • Praca w formacie: klasy I-III A4,  klasy IV-VI A3
 • Technika wykonania dowolna. Liczy się estetyka, pomysłowość, zgodność z założeniami konkursu.
 • Pracę na odwrocie mają zawierać imię, nazwisko i klasę wykonawcy.
 1. Termin
 • Wykonane prace dostarczamy do s. Katarzyny Gulczyńskiej SDS do 15.11.2019
 1. Ocena prac
 • Z dostarczonych prac komisja wytypuje trzech zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2019 roku.

Comments are closed.