Terminy spotkań z rodzicami 2019/2020

  • 19 IX pierwsze spotkania z wychowawcami poprzedzone zebraniem ogólnym o godzinie 17.00
  • X konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem
  • X ślubowanie klas I
  • 28 XI wywiadówka śródokresowa
  • XII konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

 

  • 6 II 2020 wywiadówki za pierwsze półrocze
  • III konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem
  • 2 IV wywiadówki klas VIII + konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem
  • 21 V wywiadówki śródokresowe I-VII + konsultacje dla klas VIII wg potrzeb
  • VI konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

 

19 IX zebranie ogólne o godzinie 17.00. Po zebraniu ogólnym zebrania z wychowawcami w salach.

Wywiadówki (listopad, luty, maj)

16.30 – klasy I-III,

17.30 klasy IV-VIII

 

 

Comments are closed.