Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
 • Egzamin ósmoklasisty
  • 21 kwietnia 2020 r.- j. polski
  • 22 kwietnia 2020 r.- matematyka
  • 23 kwietnia 2020 r.-  język obcy nowożytny

Dodatkowe dni wolne: 02.01.2020, 03.01.2020, 12.06.2020

21, 22, 23 kwietnia dla uczniów klas V, VI, VII

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

Comments are closed.