Konkurs „MÓJ RÓŻANIEC”

REGULAMIN SZKOLNO-PARAFIALNEGO KONKURSU

„MÓJ RÓŻANIEC”

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając Różaniec. W związku z tym organizujemy konkurs na najpiękniejszy różaniec  wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły.

  1. Cele konkursu

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi.

  1. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII SP 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

  1. Temat konkursu

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów (np.: muszelki, fasolki, koraliki oraz wiele innych) i pomysłów na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

  1. Termin

Wykonane różańce należy dostarczyć  do Kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju  do 30 października 2019 roku. Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

  1. Ocena prac

Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2019. Wszystkie wykonane różańce zostaną zaprezentowane w kościele parafialnym św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju.

Comments are closed.