Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że wczorajsze negocjacje związków zawodowych z rządem zakończyły się niepowodzeniem, od dnia 8 kwietnia br. rozpoczęła się bezterminowa akcja protestacyjna nauczycieli w całej Polsce. Niemal wszyscy pracownicy pedagogiczni naszej szkoły przystąpili do strajku.

Od poniedziałku 8 kwietnia szkoła będzie otwarta w godzinach od 7:00 do 16:00, lecz nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńcze dla niewielkiej liczby uczniów. Nieobecność uczniów w szkole nie będzie miała wpływu na frekwencję.

O każdej zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani poprzez e-dziennik i stronę internetową szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Beata Smolarek

Comments are closed.