Szkolny konkurs recytatorski

„Święta miłości kochanej ojczyzny…”
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

REGULAMIN
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.
2. Cele konkursu:
– upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
– kształtowanie uczuć patriotycznych,
– upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej,
– rozwijanie zainteresowania poezją,
– rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.
3. Warunki uczestnictwa, przebieg konkursu, podsumowanie konkursu
a) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII SP i III kl. Gimnazjum.
b) Uczestnictwo w konkursie uczeń zgłasza nauczycielom bibliotekarzom lub nauczycielom języka polskiego.
c) Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej. Wybrany przez ucznia utwór musi być zaakceptowany przez nauczyciela.
d) Czas występu nie może przekraczać 5 minut.
e) Konkurs odbędzie się 31 października 2018 roku na lekcji 3 i 4 w bibliotece szkolnej.
f) Komisja konkursowa będzie oceniała wystąpienia uczniów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– dobór utworu,
– opanowanie pamięciowe tekstu,
– interpretacja wiersza,
– dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
– ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyty, podkład muzyczny)
g) Zwycięzcy konkursu zaprezentują utwory podczas uroczystej akademii z okazji 11 Listopada . Wtedy też nastąpi podsumowanie konkursu.
h) Laureaci otrzymają dyplomy oraz oceny celujące z języka polskiego, pozostali uczniowie oceny bardzo dobre.

Comments are closed.