Zaprogramuj Przyszłość

W drugim semestrze roku szkolnego nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego „Zaprogramuj Przyszłość”. Projekt realizowano w klasach 1b, 2a, 3b i 3d. Zajęcia w każdej z grup odbyły się w 15 blokach po 90 minut. W tym czasie uczniowie zaznajamiali się z podstawami kodowania i programowania.

Ćwiczenia były dostosowane do zainteresowań i możliwości uczestników. Głównym założeniem było wzbogacenie lekcji o ćwiczenia z zakresu logicznego myślenia, które jest niezbędne na każdym etapie i w każdym obszarze edukacji.

Zajęcia pozwoliły uczniom odejść od ławek i podręczników. Zaproponowano zabawy w łamanie i tworzenie szyfrów, sudoku, labirynty, diagramy oraz kolorowanie ilustracji, które dzięki aplikacji Quiver stawały się trójwymiarowe.  Przedstawiono nietypowe wersje ćwiczeń „pod dyktando” – zabawę „Kurier” w ustawianie kubeczków w odpowiednim porządku, dyktanda graficzne, dyktando „chodzone”, a także pisanie instrukcji wykonywania codziennych czynności, co okazało się trudniejsze niż uczniowie początkowo zakładali.

Udział w projekcie umożliwił wzbogacenie zasobów szkoły w nowe pomoce dydaktyczne. Podczas zajęć posługiwano się tabletami, robotami Dash i Dot, płytką elektroniczną „MakeyMakey” oraz specjalną matą z klockami. Uczestnicy korzystali z gier edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej „godzinakodowania.pl”, programu Scratch Junior oraz z aplikacji na tabletach. Nie zabrakło również gier i zabaw z użyciem jednorazowych kubeczków, nakrętek z butelek, miarek krawieckich, sznurków i klamerek.

Znaczna część ćwiczeń była realizowana w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Pozostałe odbyły się podczas rekolekcji wielkopostnych, w Dniu Dziecka, a 22 maja zorganizowano „Wieczór z kodowaniem”. W ramach projektu odbył się wyjazd do Beskidzkiego Centrum Nauki na warsztaty geologiczne i pokaz ciekłego azotu. Odwiedziły nas też maleńkie roboty – ozoboty, udostępnione przez organizację „Kodula”.

Nie tylko uczniowie mieli szansę podwyższenia swoich kompetencji, ale także sami nauczyciele, dzięki uczestnictwu w czterodniowym szkoleniu, udziale w webinariach oraz stałym kontakcie z trenerem ze Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania.

Na zakończenie każdy z uczestników projektu otrzymał pamiątkowy album i grę do samodzielnego złożenia. Nadrzędną wartością jest jednak wszechstronny rozwój uczniów. Efektem przeprowadzonych zajęć jest wzmocnienie relacji w zespole klasowym, rozwinięcie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, poszerzenie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pogłębienie motywacji do dalszej nauki, nie tylko informatyki. Być może dla niektórych uczniów będzie to pierwszy krok na drodze do kariery naukowej w przyszłości.

M. Kościelniak

Comments are closed.