PÓŁKOLONIE 2018

Szkoła Podstawowa nr 1 w  Goczałkowicach – Zdrój

ogłasza zapisy na półkolonie

 organizowane w miesiącu lipcu 2018 roku.

Półkolonie odbędą się w terminach:

I Turnus – od 2.07.2018r. do 6.07.2018r.

II Turnus od 9.07.2018r. do 13.07.2018r.

Na każdy turnus kolonijny przyjęte zostanie maksymalnie 50 dzieci.

Zapisy przyjmowane są od 14 maja 2018 r.

do 5 czerwca 2018r.

Wpłaty w kwocie 80,00 zł za dziecko za turnus

dokonuje się na  konto bankowe :

Szkoła Podstawowa nr 1

Goczałkowice Zdrój

Ul. Powstańców Śl 3

Bank Spółdzielczy w Pszczynie : 66 8448 0004 0033 6835 2000 0001

W tytule wpłaty podać imię i nazwisko dziecka , turnus I lub II albo I i II

oraz dopisek Półkolonie 2018 r.

Wpłaty należy dokonać do 22 czerwca 2018r.

Odbiór kart (karta kwalifikacyjna) na półkolonie w sekretariacie szkoły

Wraz z przekazaniem kserokopii dowodu wpłaty !

 

Ramowy program półkolonii

realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdrój

w miesiącu lipcu 2018r.

 

I turnus od 2 do 6 lipca 2018r.

II turnus od 9 do 13 lipca 2018r.

 

W ramach półkolonii realizowane będą zajęcia na miejscu podczas których wykorzystywane będą obiekty Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach – Zdrój.

Zajęcia realizowane będą również z wykorzystaniem terenów gminy w tym Ogrodów Państwa Kapias, Centrum Badawczo-Edukacyjnego, zajęcia we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

W ramach programu turnusu półkolonii zorganizowane zostaną również wycieczka autokarowa  poza teren gminy Goczałkowice – Zdrój , wyjazd do multikina , wycieczka plenerowa z ogniskiem i gra terenowa.

W ramach półkolonii dzieci otrzymają  dwa posiłki – drugie śniadanie oraz obiad.

Szczegółowy plan zajęć na półkoloniach zostanie podany po zebraniu i skompletowaniu grup uczestniczących w zajęciach czyli 26 czerwca  2018 r. o godz. 18.00 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Comments are closed.