Zaprogramuj przyszłość

20 i 21 stycznia odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość”. Uczestniczyły w nich cztery nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Elżbieta Beczała, Grażyna Kwaśny, Magdalena Kościelniak i Jolanta Szczygieł. Projekt ten jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji. W pierwszym etapie trenerzy przygotowują nas – nauczycieli do prowadzenia lekcji z programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Programowanie to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje nam szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele różnymi drogami. Duży nacisk kładzie się na pracę w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów. To kompetencje, które są niezbędne
w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby rozwijać je od najmłodszych lat.

W czasie tych weekendowych spotkań miałyśmy możliwość powrotu do dzieciństwa,  zabawy, do radości z odkrywania różnych dróg docierania do celu. Mogłyśmy wypróbować nowe pomoce, przetestować zabawy, poznać nowe programy komputerowe. Z ciekawością czekamy na kolejne szkolenia.

Jolanta Szczygieł

Comments are closed.