Darowizny

1%

DYREKCJA I RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

PRAGNIE ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY NA RZECZ WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI NASZEJ SZKOŁY. NASZYM CELEM JEST POZYSKANIE FUNDUSZY NA: ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH, FINANSOWANIE USŁUG REMONTOWYCH CZY ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH, A TAKŻE WIELE INNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z PLANU PRACY SZKOŁY.

STAŁO SIĘ TO MOŻLIWE DZIĘKI PODPISANIU UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PSZCZYŃSKIM STOWARZYSZENIEM OMNIBUS.

PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA DAROWIZNY

A  TAKŻE 1% PODATKU

I ZGROMADZONE NA INDYWIDUALNYM KONCIE SZKOŁY

ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECI, WZBOGACANIE BAZY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PLACÓWKI ORAZ PODNOSZENIE JEJ STANDARDU.

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY W IMIENIU NASZYCH UCZNIÓW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”

Pszczyna -Poręba

ul. Batorego 26

Nr konta bankowego:

42 8448 0004 0027 7196 2001 0001

KRS nr 0000237488 (Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy)

 

tytuł przelewu:

DAROWIZNA NA RZECZ SP1 W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU (świetlica, obóz sportowy, klasa, itp.) 

DYREKTOR SZKOŁY

Comments are closed.