Author Archives: r.

Pożegnanie lata

Pożegnanie lata i przywitanie jesieni w Szkole Podstawowej nr 1 – ekologicznie, na sportowo, w terenie!   „Lato się pakuje już, Bo jesieni nadszedł czas. Pożegnalny koncert dziś”

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Pożegnanie lata została wyłączona

Ubezpieczenie NNW uczniów

Szanowni Rodzice! Wzorem lat ubiegłych rada rodziców dokonała analizy ofert dot. ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym roku szkolnym rekomendujemy Państwu ofertę firmy Colonnade (dawne AIG). 

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Ubezpieczenie NNW uczniów została wyłączona

Od 1 września 2017 r. NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI NOWA ORGANIZACJA SZKOŁY NOWY DYREKTOR  –  mgr Beata Smolarek NOWY WICEDYREKTOR  –  mgr Agnieszka Niwińska POŁĄCZONA RADA PEDAGOGICZNA 29 ODDZIAŁÓW – ŁĄCZNIE PONAD 600 UCZNIÓW NOWE LOGOW związku z połączeniem szkół strona internetowa jest na bieżąco przebudowywana.

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Uwaga zmiana numerów telefonów szkoły 32-212-71-89 – sekretariat Tel./Fax: 32-210-72-12 – gabinety specjalistyczne szkoły

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania została wyłączona

Tablica informacyjna

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Tablica informacyjna została wyłączona

Podręczniki do religii

klasa IV – Miejsce pełne BOGActw klasa V – Spotkania uBOGAcające klasa VI – Tajemnice Bogatego życia Wydawnictwo Jedność

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Podręczniki do religii została wyłączona

Wolontariat w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Od 18 do 23 września 2017r. w Szczyrku dziesięcioro uczniów SP1 pod opieką dwóch nauczycieli będzie realizowało cykl spotkań z grupą uczniów i pedagogów z Litwy. Celem projektu pod tytułem „Dając, zyskujesz – zdobywanie różnorakich kompetencji poprzez wolontariat” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży jest wymiana doświadczeń związanych z działalnością … Czytaj dalej

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Wolontariat w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży została wyłączona

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców pozostaje bez zmian i wynosi 50zł.

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Składka na Radę Rodziców została wyłączona

Stypendium szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018 Pomoc materialna przysługuje: Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku … Czytaj dalej

Opublikowano w Newsy | Możliwość komentowania Stypendium szkolne została wyłączona