Ubezpieczenie NNW uczniów

Szanowni Rodzice!


Wzorem lat ubiegłych rada rodziców dokonała analizy ofert dot. ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym roku szkolnym rekomendujemy Państwu ofertę firmy Colonnade (dawne AIG). 

Mamy świadomość, że Państwa potrzeby i oczekiwania dotyczące ubezpieczenia (sumy ubezpieczenia oraz składki) mogą być różne, dlatego przedstawiamy 3 warianty o różnej sumie ubezpieczenia (SU) i automatycznie różnej wysokości składek.

ofertówka AIG (COLONNADE) 3 warianty.

 

Link do OWU grupowego ubezpieczenia dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018:

https://www.aig.pl/content/dam/aig/emea/poland/documents/brochures/owu-specialtysolutions-librus-a4-1204-2016_z.pdf

 

Proszę zapoznać się z ofertą i wybrać dogodny dla siebie wariant.

Składka powinna być opłacona nie później niż do 15.10.2017 r.

WAŻNE!!!

Po wybraniu i opłaceniu programu ubezpieczenia proszę podpisać się na liście zgłoszonych dzieci do ubezpieczenia dla wybranego wariantu, dostępnej w szkole. Dziecko, które nie znajdzie się na liście nie będzie ubezpieczone.

 

Jednocześnie przypominamy, że mają Państwo możliwość ubezpieczenia swoich dzieci we własnym zakresie wybierając dowolnego ubezpieczyciela.

Dla osób, które nie wpisały się jeszcze na listę, pełniony będzie dyżur w poniedziałek 25.09.2018 r. w godz. 7.30-10.00 w bibliotece szkolonej bud. B oraz od 14.00-17.00, podczas którego można dokonać wpisu i wpłaty.

Oferta ubezpieczenia NNW uczniów

Comments are closed.